Forretningsområder

Vi beskæftiger os primært med ejendomsprojekter i København og Aarhus. Vores hovedaktiviteter består af følgende forretningsområder:

  • Anlægsinvesteringer i blandede bolig- og erhvervsejendomme
  • Projektejendomme, boliger, etablering af tagboliger samt konvertering fra erhverv til bolig
  • Lokalplanlægning, projektering og opførelse af ejendomme
  • Opførelse af projekter med kombineret detail- og boligejendom

I forbindelse med anskaffelse og udvikling af projekterne trækker vi på vores alsidige tekniske, økonomiske og finansielle erfaring. Vi har i kraft af vores mangeårige ekspertise inden for ejendomsbranchen etableret tætte relationer til vores samarbejdspartnere herunder realkreditinstitutter, banker, advokater, arkitekter, ingeniører, bygherrerådgivere og entreprenører. Vi har et stort netværk og gode referencer med positivt afkast, hvilket medvirker til at sikre projekterne en optimal finansiering.

Kendetegnende for Emilienborg er, at vi selv varetager hele processen med idégenerering, investering, køb, projektering, byggeri, administration, drift og vedligehold samt udlejning eller salg.